°   NEWS

BOXER CLUB OF CZECH REPUBLIC
°   GENERAL COMMITTEE
°   REGIONAL ORGANIZATION
°   MEMBERSHIP
°   MINUTES OF THE COMMITTEE
°   MEETING CONFERENCE
°   LIST OF JUDGES

ACTION IN BOXERKLUB
°  BREEDERS ACTION
°  SHOWS
°  CHAMPIONCHIPS     °  PUPPY FOR SALE
     °  BREEDERS
     °  STUD DOG
     °  GALERY OF CHAMPIONSINFORMATION
°  BULLETIN BOXER CLUB CZ
°  WEBSITES BOXER CLUB CZ
°  DIPLOMS

ATIBOX (results)LINKS
STANDARD – RULES - ARTICLES
BREED INFORMATION
STATIONERY (pdf.)
MEMBERSHIP IN BOXER CLUB OF CZECH REPUBLIC

MEMBERSHIP INSCRIPTION


Boxerklub ČR je dobrovolnou zájmovou organizací sdružující majitele, chovatele a další příznivce psů plemene boxer.


Základním posláním Boxerklubu ČR je pečovat o rozvoj chovu, výcviku, o propagaci a ochranu psů tohoto plemene.
Za tím účelem  Boxerklub ČR  organizuje  zejména  chovatelskou  a  výcvikovou  činnost, poskytuje  svým  členům
potřebné informace a pomoc a organizuje společné akce.


Členem Boxerklubu ČR se může stát každý občan,  který souhlasí s jeho posláním a úkoly. Občané,  kteří nedosáhli
zletilosti,  mohou se za výše uvedených  podmínek  stát  členem Boxerklubu ČR,  pokud  s  jejich členstvím vysloví
souhlas zákonní zástupci.


ARTICLES OF THE BOXERCLUB CZ


Boxerklub České republiky má v současné době 13 územních poboček. Přihlásit se můžete do kterékoliv z nich.
Informace a přihlášky Vám poskytnou členové výboru jednotlivých územních poboček.
REGIONAL ORGANIZATION