°   NEWS

BOXER CLUB OF CZECH REPUBLIC
°   GENERAL COMMITTEE
°   REGIONAL ORGANIZATION
°   MEMBERSHIP
°   MINUTES OF THE COMMITTEE
°   MEETING CONFERENCE
°   LIST OF JUDGES

ACTION IN BOXERKLUB
°  BREEDERS ACTION
°  SHOWS
°  CHAMPIONCHIPS     °  PUPPY FOR SALE
     °  BREEDERS
     °  STUD DOG
     °  GALERY OF CHAMPIONSINFORMATION
°  BULLETIN BOXER CLUB CZ
°  WEBSITES BOXER CLUB CZ
°  DIPLOMS

ATIBOX (results)LINKS
STANDARD – RULES - ARTICLES
BREED INFORMATION
STATIONERY (pdf.)
VYSTAVOVÁNÍ KLUBOVÝCH DIPLOMŮ

Diplom je vystaven pouze na žádost majitele psa/feny, nikoli automaticky.

Majitele jedinců, jimž byl udělen titul Klubový juniorský vítěz, Klubový vítěz či Klubový šampion a mají zájem
o vystavení diplomu, prosíme o zaslání FOTOGRAFIE PSA / FENY A KOPIE VYSTAVENÉHO CERTIFIKÁTU
na adresu redakce Zpravodaje.


Na základě rozhodnutí plenárního zasedání ze dne 9. 3. 2013 s účinností od 1. 5. 2013, je vystavení diplomu
zpoplatněno částkou 100,- Kč. Platbu je třeba uhradit na účet Boxerklubu ČR.

č. ú.: 67737621/0100, Komerční banka a.s.
Doklad o zaplacení je třeba zaslat současně s výše uvedenými podklady.
Fotografii a požadované informace zasílejte na adresu Zpravodaje BK ČR:
Marcela Lukešová, Hradištko u Kerska 697, 289 12 Sadská, tel.: 724 238 201, marcela.lukesova@zemelva.com