°   NEWS

BOXER CLUB OF CZECH REPUBLIC
°   GENERAL COMMITTEE
°   REGIONAL ORGANIZATION
°   MEMBERSHIP
°   MINUTES OF THE COMMITTEE
°   MEETING CONFERENCE
°   LIST OF JUDGES

ACTION IN BOXERKLUB
°  BREEDERS ACTION
°  SHOWS
°  CHAMPIONCHIPS     °  PUPPY FOR SALE
     °  BREEDERS
     °  STUD DOG
     °  GALERY OF CHAMPIONSINFORMATION
°  BULLETIN BOXER CLUB CZ
°  WEBSITES BOXER CLUB CZ
°  DIPLOMS

ATIBOX (results)LINKS
STANDARD – RULES - ARTICLES
BREED INFORMATION
STATIONERY (pdf.)
MEETING CONFERENCE

KONFERENCE BK ČR - 12.05.2018
ZÁPIS
USNESENÍ
nové složení výboru BK ČR
Zprávy členů výboru:
zpráva místopředsedy
zpráva hospodáře
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva redaktora
zpráva předsedy revizní komise
Zprávy předsedy bude doplněna dodatečně.
Přílohy k zápisu z konference:
Návrh změn Výstavní řád BK ČR
Návrh rozpočtu BK ČR na rok 2018
Návrh změn ÚP Praha


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 13.05.2017
zápis a usnesení z plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva hospodáře
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva redaktora
zpráva revizní komise o hospodaření BK ČR za rok 2016


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 16.04.2016
zápis a usnesení z plenárního zasedání
zpráva místopředsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva revizní komise o hospodaření BK ČR za rok 2015


KONFERENCE BK ČR - 23.05.2015
ZÁPIS + USNESENÍ
prezenční listina
nové složení výboru BK ČR
Zprávy členů výboru:
zpráva místopředsedy
zpráva hospodáře
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva redaktora
zpráva předsedy revizní komise
Schválené změny stanov a řádů:
Stanovy klubu
Výstavní řád
Podmínky chovu
Přílohy k zápisu z konference:
Návrh složení výboru
Návrh rozpočtu BK ČR na rok 2015
Návrh změny I. - Podmínky chovu
Návrh změny II. - Podmínky chovu
Návrh změny III. - Podmínky chovu
Návrh změny - Stanovy klubu
Návrh změny - Výstavní řád
Návrh změny - Členské poplatky
Návrh změny - Ročenka Boxerklubu
Návrh změny - Poplatek z výstav


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 08.03.2014
zápis a usnesení z plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva místopředsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hospodáře
zpráva redaktora


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 09.03.2013
zápis a usnesení z plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva místopředsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hospodáře
zpráva redaktora
zpráva revizní komise o hospodaření BK ČR za rok 2012
Přílohy k zápisu z plenárního zasedání:
návrhy nového loga Boxerklubu ČR


KONFERENCE BK ČR - 29.04.2012
ZÁPIS
USNESENÍ
Zprávy členů výboru:
zpráva předsedy
zpráva místopředsedy
zpráva hospodáře
zpráva tajemníka
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva předsedy revizní komise


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 26.11.2011
zápis a usnesení z plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva místopředsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hospodáře
zpráva tajemníka
zpráva redaktora
zpráva revizní komise o hospodaření BK ČR za rok 2010
Schválené změny - Podmínky chovu plemene německý boxer


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 07.11.2010
zápis a usnesení z plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva místopředsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hospodáře
zpráva tajemníka
zpráva redaktora
zpráva revizní komise o hospodaření BK ČR za rok 2009
Schválené změny - Podmínky chovu plemene německý boxer
Přílohy k zápisu z plenárního zasedání:
příloha 1 - Návrh jednacího řádu
příloha 2 - Výbor Boxerklubu ČR
příloha 3 - Návrh rozpočtu na rok 2011
příloha 4 - Výstavní komise BK ČR
příloha 5 - Karel Archman (HPCH)
příloha 6 - Karel Archman (HPCH)
příloha 7 - Chovatelská komise BK ČR
příloha 8 - Ing. Daniel Fojtík
příloha 9 - Ing. Daniel Fojtík
příloha 10 - Ing. Daniel Fojtík
příloha 11 - MVDr. Jaromír Špicera
příloha 12 - MVDr. Jaromír Špicera
příloha 13 - Robert Fagoš
příloha 14 - Robert Fagoš
příloha 15 - Miroslav Roškota
příloha 16 - Eliška Nedvědová
příloha 17 - Ing. Jarmila Orlitová
příloha 18 - Zdeňka Fialová
příloha 19 - Kontrola vyúčtování akcí ATIBOX 2008-2009


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 14.11.2009
usnesení plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva místopředsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hospodáře
zpráva redaktora
zpráva předsedy revizní komise
zpráva revizní komise o hospodaření BK ČR za rok 2009
zápis z plenárního zasedání


KONFERENCE BK ČR - 04.04.2009
nový výbor Boxerklubu České republiky
usnesení konference


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 08.03.2008
usnesení plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva redaktora
zpráva hospodáře
zpráva předsedy revizní komise
zápis z plenárního zasedání
změny podmínek chovu
stížnost


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 16.05.2007
usnesení plenárního zasedání
zpráva předsedy
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva redaktora
zpráva hospodáře
zpráva předsedy revizní komise
zápis z plenárního zasedání


KONFERENCE BK ČR - 08.04.2006
nový výbor Boxerklubu České republiky
usnesení konference


PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 28.09.2005
usnesení plenárního zasedání
zpráva ústředního poradce chovu
zpráva hlavního výcvikáře
zpráva předsedy sboru rozhodčích
zpráva hospodářePLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BK ČR - 27.11.2004
usnesení plenárního zasedání