°   NEWS

BOXER CLUB OF CZECH REPUBLIC
°   GENERAL COMMITTEE
°   REGIONAL ORGANIZATION
°   MEMBERSHIP
°   MINUTES OF THE COMMITTEE
°   MEETING CONFERENCE
°   LIST OF JUDGES

ACTION IN BOXERKLUB
°  BREEDERS ACTION
°  SHOWS
°  CHAMPIONCHIPS     °  PUPPY FOR SALE
     °  BREEDERS
     °  STUD DOG
     °  GALERY OF CHAMPIONSINFORMATION
°  BULLETIN BOXER CLUB CZ
°  WEBSITES BOXER CLUB CZ
°  DIPLOMS

ATIBOX (results)LINKS
STANDARD – RULES - ARTICLES
BREED INFORMATION
STATIONERY (pdf.)
BULLETIN BOXER CLUB CZ

Zpravodaj Boxerklubu ČR je vydáván čtyřikrát do roka a vychází vždy na konci čtvrtletí.
Je určen výhradně pro členy Boxerklubu ČR.

Termíny uzávěrky pro rok 2011

Inzerce ve Zpravodaji - ceník

Redakční rada:
Marcela Lukešová
MVDr. Jaromír Špicera
Ing. Blanka Nováková

Adresa redakce:
Marcela Lukešová, Hradištko u Kerska 697, 289 12 Sadská, tel.: +420 724 238 201, marcela.lukesova@zemelva.com

ZPRAVODAJ BK ČR
1/2007 (pdf)